GÅRDEN

Gården Klode

Gården ligger på fur og er en gammel slægtsgård, hvor Thomas slægt har boet siden ca. 1640.

Gården drives i dag som et moderne landbrug. Der er 110 ha. og de 49 ha. er lagt ud i græs. Det er naturgræs på nordsiden af Fur, som vi har forpagtet af Skov & Naturstyrrelse. Området bliver ikke sprøjtet og der gives heller ikke gødning.

Vi er med i et naturplejeprojekt, som skal vise hvordan man i pagt med naturen kan opdrætte kvæg på naturlige græsenge.

Netop græsset på Fur er specielt, da det får relativt megen sol og der på skråningerne er meget salt i græsset. De mange forskellige mineraler i saltet, har en positiv indvirkning på kødet.

Vore ca. 130 kreaturer græsser på nordfur fra slutningen af april og frem til midten af november. De græsser på 49 ha. Køerne kommer hjem til gården hvor de opholder sig i en stor løsdriftstald, hvor de har mulighed for at gå ud på ca. 5 ha. græs, og dyrene fodres udenfor. Foderet er af egen avl og består af valset korn, valsede ærter og meget halm. Køerne og kalvene æder ca. 5 store rundballer dagligt.

På gården er der i alt ca. 130 køer, kalve og ungdyr.